I går 16 januar dumpa det ned nye rutehefter i postkassen, med verknad frå same dato.  Kolumbus melder at det er gjort små minuttjuseringar på enkelte ruter for å "bedre punktligheten"Smile...mellom anna er hurtigbåten nå på Nesvik kl 17.00 på kvardagane (i staden for 17.05). Har du ikkje fått ruteheftet, så finn du det ved å klikke på KOLUMBUS, så kan du sjekke om det er andre små endringar. Kolumbus melder òg om prisauke frå jan 2012, sjå meir på KOLUMBUS

FaceBook
Facebook