Det er bygda som eig bedehuset på Jøsneset, og for å ha økonomi til å drifte bygget blir det kvart år arrangert basar.
Vanlegvis pleier basaren å vere onsdagen i påskeveka, men grunna corona måtte den avhaldast digitalt nokre år. 
Det er bedehusstyret som står for basaren. 

Det pleier å vere ein populær basar, med mange kjekke gevinstar, andakt, god drøs og mykje god mat. 
Følg med på oppslag og på nettsider for meir informasjon om neste basar.

 

 

 

 

FaceBook
Facebook