Til tross for at folketalet ikkje er så svimlande høgt, er det lite å sei på aktivitetsnivået.
Det finnes fleire lag og foreningar som jobbar for å skape trivsel og eit godt samfunn for både store og små. 

Her finn du informasjon om tre av desse laga:
Bygdarådet
Helselaget
Bedehusstyret


Gjennom året er det mange ulike aktiviteter som ein kan vere med på. Desse kan du også lese meir om her. 

 

FaceBook
Facebook