Familiebilde frå hagen - Fosså - originalbilde Elen Fossaa / Ryfylkemuseet


Bygging av Krokastemmen 1949, Kjetil Hjorteland, Nils Foss og Karl Roaldkvam - originalfoto Elen Fossaa - Ryfylkemuseet


Bnr 1 på Skiftun - gard nå i eige av Inge Torkel Skiftun). Familien Skiftun framfor gardshuset: døtrene Berta og Georga, mora Eli og faren Olav, sønene Olaf og Edvard
Fotograf: Børre Mathias Norland, eigar av original Olav Foss - Ryfylkemuseet.


Blid gjeng framfor bedehuset .....me vil gjerne ha namn på alle, òg på bilda nedanfor som me fekk i samband med skuleavslutninga 

Foto: Martha Hauge

Småskulen Jøsneset, Foto: Martha Hauge


Frå venstre Odd MagneÅsland, Jostein Hjorteland, Torkel Nesvik, Margareth Ann Hagen, Inge Torkel Skiftun, Kurt Åsland og Lars Reidar Nesvik
17 mai på Jøsneset bedehus -saman med lærar Magnhild Meltveit Kleppa. Foto: Olga Hjorteland


skuleelevar ved Jøsneset skule - foto: Jon Birger Foss

 
 

 FaceBook
Facebook