Det er utarbeida eit eige turkart for Jøsneset, der du finn både kart og skildring av mange flotte turar.

Alle stiane er gått opp med GPS, og du finn desse òg i digitale kart som td Norgeskart, Kommunekart, og diverse tur-appar som td UT, Norgeskart Friluftsliv, Topo

Stiane i kartet er skilta og merka, og blir drifta av frivillige bygdefolk.

I dette stinettverket har Jøsneset Helselag 10 turpostar

Me ønskjer velkommen til tur på Jøsneset frå lågland til markante nutar. Ta omsyn til beitedyr og natur - GOD TUR
 

 

FaceBook
Facebook