Før jul sendte Statens Vegvesen og Tide ut eit forslag til nye ferjeruter for Hjelmeland-Nesvik-Ombo sambandet. Forslaget kan du sjå her.

Forslaget har nå vore på høyring her lokalt, og ettersom ferja er ein viktig del av kvardagen til bygdene her, har det kome ein del merknader.

Nedanfor kan du lese uttalane ved å klikke deg inn på avsendarane:

- Hjelmeland kommune
- Jøsneset Bygdaråd
- Jøsefjorden Bygdeutval
- Dagpendlerar
- Søre Ombo Bygdaråd , to uttalar

Det er enda ikkje avgjort korleis dei nye rutene blir, men etter planen skal dei gjelde frå 01.05.2009

images/bilder/hjelm01.jpg

FaceBook
Facebook