Mowi inviterer til informasjonsmøte torsdag 3. februar fra kl 18 - 19.30 i Grendahuset. 

Mowi skriv i inkallinga: 

Hensikten med møte er å gi informasjon om vår aktivitet på Fosså anlegget og få tilbakemelding fra naboer, kommune og Statsforvalteren rundt ytre miljø konsekvenser som oppleves som plagsomme for bygda.  Målet er å bedre rutiner for varsling av støyende arbeid og øke bevisstheten rundt aktivitet som må aksepteres og aktivitet som skal begrenses til et minimum fra vår side. 

Vi legger opp til spørsmål og kommentarer etter hvert innlegg. Hvert innlegg er på ca. 10 minutt. 

  • Mowis næringsaktiviteter i Hjelmeland v/ Produksjonssjef Bernhard Østebøvik
  • Mowi presenterer aktuelle driftsoppgaver og operasjoner som kan forekomme utenfor ordinær arbeidstid og forklarer hvorfor, samt hvilke tiltak som gjøres for å etterfølge vilkår i tillatelsen v/ Driftsleder Reidar Mathiesen
  • Akustikk konsulent ved Brekke & Strand går gjennom støyrapport utarbeidet for lokaliteten Fosså v/Erling J. Andreassen
  • Utslippstillatelsen og tilbakemeldinger fra Statsforvalteren v/ Statsforvalteren
  • Hjelmeland kommunes vurdering av Mowis drift mht. naboklager v/ Hjelmeland kommune

 NB!. Husk meteren og munnbind!

 Vel møtt!

FaceBook
Facebook