Familebading og helsebading startar opp att den 18.10 og treng badevakter. I det høvet arrangerast livredningskurs måndag 18.10.10 kl. 19.30 på Hjelmeland ungdomsskule. Vi oppfordrar flest mogleg til å delta på kurset. Jøsneset helselag dekker utgiftene for dei som ynskjer å stille for Jøsneset.

Arr. Helselag og sanitetsforeningar i Hjelmeland i samarbeid med Hjelmeland røde kors.

FaceBook
Facebook