Bygdarådet har mottatt melding frå MOWI om arbeid som skal utførast på opprettsanlegget utanfor Fosså:
 
"Vi planlegger behandling av fisken i anlegget på Fosså uke 7. For å bli ferdig så fort som mulig planlegger vi oppstart Mandag 11/2-19 ca kl 12.00, og 
behandler kontinuerlig til vi er ferdige. Dersom alt går etter planen vi vi være ferdig på ettermiddag / kveld tirsdag 12/2-19.
Håper vi  ikke skal være til for mye sjenanse for dere i denne perioden.
  
Med vennlig hilsen
Reidar Mathiesen
Fosså / Kjeahola
Region Sør
MOWI
MO "
FaceBook
Facebook