Nasjonalforeningen Jøsneset helselag meldar at barnetrimmen vil starte opp etter haustferien. Nærare skriv om datoar og ansvarlege, vil komme etterkvart som det nærmar seg.

FaceBook
Facebook