Fritidsklubben i Jøsenfjorden inviterar til fellestur til Ramsfjell sønd 3 juni. Oppmøte kl 11 nede ved Fylkesvegen (like utanfor Sildafjordtunellen). Ramsfjell er altså 3 fråflytta fjellgardar høgt ovanfor Jøsenfjorden.  Det er bratt og spanande sti opp, og ein skikkeleg artig tur med flott utsikt frå gardane.
Fotoet ovanfor er frå den innerste garden

FaceBook
Facebook