Fredag 23.09.11 er det gjennomført ei bøsse-innsamling for Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Demensaksjon. Resultatet var svært flott dette året, og utan å ha lett tilbake i bøkene ennå, så antar vi at det kanskje kan vere rekord?

Beløpet som vart samla inn, og som uavkorta vert gitt Demenssaka, var på heile kr 4485,-.

Kva går pengene til?

 

40 % går til lokale tiltak i fylkene (samtalegrupper, informasjonsvirksomhet, sansehager, besøkstjeneste, skolering av frivillige)

30 % til forskning

30 % til opplysningsarbeid om demens

Tusen takk for alle bidrag!

Helsing Nasjonalforeningen Jøsneset helselag

FaceBook
Facebook