Helselaget startar opp att med sine faste damekveldar, der alle damer er velkomne til å ta ein drøs og ein kaffikopp! Siste torsdag i kvar månad kl. 20.00 på Trivselståvå. Sjå lapp for førstkommande torsdag her.  

FaceBook
Facebook