I løpet av sommaren er det blitt busetjing i tre hus i Knutsvik;  ein vekst på tilsaman 7 personar. Deriblandt er Knut Foss m/ familien som flytta frå USA til heimgarden i Knutsvik. Dei har me seg to gutar: ein i 7.klasse på Jøsneset og ein i 8.klasse på Ungdomsskulen :-)

Siste bidrag på vekstraten i bygda kom på Åsland denne veka: ein gut blei født Kiss og me gratulerer far Eilef og mor Jorunn og storesøstrene:-)

Tilsaman altså 8 nye "bygde-borgerar" som me ønskjer hjarteleg velkomne !!

FaceBook
Facebook