images/JUL/Bilder/have2.jpg
Kommunen fornyar sine turstikart - og her er Håvehammar aktuell.

Hjelmeland kommune laga for nokre år sidan ein flott tursti-brosjyre med kart og utvalde turforslag frå ulike bygder i kommunen.

Desse tursti-forslaga blir nå presentert i ny lay-out og nå på nett.

Jøsneset sitt bidrag er den populære HÅVEHAMMAR ! 
Den finn du nå òg skildra på:  www.hjelmeland.kommune.no
Bla deg ned til pdf-filene nederst - der finn du turskildringane.
Me gjer merksame på eit par små tekstfeil.....er du orntlig kjendt på Jøsneset, så finn du nok dei. Kommunen vil forøvrig rette de opp etterkvart.

images/JUL/Bilder/have1.jpg

Turen til Håvehammar finn du òg skildra i vår eigen Jøsnes-tursti-brosjyre: den får du kjøpt hos Cesilie på Nauste i Nesvik.
Og elles ligg òg oppdatert turstikart over heile Jøsneset med turskildringar på vår eiga nettside: klikk på TURSTIAR i venstremenyen.   Goooood tur i nydeleg terreng !!

FaceBook
Facebook