Torsdagskveldar 19.30 er treningskveld på Jøsneset.  Så blir det òg Skjærtorsdagskveld ! Denne kvelden kan du få trene både kropp og hjerneceller i ein og same operasjon.  Jakob Hjorteland Gbada har treninga, og legg opp 10 stasjonar i gymsalen med ulike styrkeøvingar. På kvar stasjon finn du òg eit spørsmål..... 

Du får tre rundar på deg til å svare på spørsmåla.  Det blir premiering etter utstrekken !!  Treninga varer totalt  ein times tid !   Velkommen til alle - fastbuande, fritidsbuande og ferierande påskegjester !  

Det er gratis inngang på fellestreninga - men vil du bli medlem i Jøsneset treningssenter? Kun kr 400 for eitt kalenderår: Info om Jøsneset treningssenter

 

FaceBook
Facebook