Er du glad i å lese bøker - og har lyst å dele interessa med fleire ??  Då er du velkommen til å bli med i lesegruppa på Jøsneset som møtes kvar første onsdagskveld i månaden.

Hittil er det gjort slik at ein blir samde om ei felles bok som alle les, og så diskuterer ein boka på neste samling. Så blir ein samd å ei ny bok til neste gong.   Opplegget kan varierast, og alle kan kome med idèar både om kva bøker som skal lesast og opplegget ellers.  Akkureat i oktober blir det litt annleis: då er det bokkveld  med Tore Renberg, Spinneriet onsdag 2.oktober kl 19.00. Men onsdagen deretter blir det vanleg samling på mediateket på gamleskulen på Jøsneset. Altså onsdag 6. november kl 19.30.  Alle er hjarteleg velkomne - møt berre opp !   Har du spørsmål: kontakt Svanhild 97 00 76 36

FaceBook
Facebook