Også i år vil to stk frå Jøsneset Helselag ta runden rundt i Jøsnesbygda med bøsser til inntekt for DEMENSAKSJONEN. Dette skjer onsdag 22. sept.
Det er òg høve til å støtte via VIPPS 562037 !


FaceBook
Facebook