Nå blir turbøkene på postane bytta ut. Etter kvart som styret får bøkene inn, vil vi legge ut her kor mange besøk det har vore på kvar plass (tal i parantes er frå i fjor).

Det blir trekning i bøkene på årsmøtet til helselaget i februar/mars.

 

  • Gunlanuten: 189 stk (198)
  • Tausanibben: 134 stk (61)
  • Brynå: 672 stk (714)
  • Nesdalsfjell: 640 stk (488)
  • Håvehammar: 881 stk + 171 stk i barneboka (756 + 192)
  • Fosstemmen 323 stk (377)
  • Røssenibben 87 stk (85)
  • Valafjell       ?   stk   (100)
  • Norda Høgaste 72 stk (134)

 

Tausanibben har hatt over ei dobling av besøk frå i fjor, og det er bra! Brynå har gått litt ned, medan Håvehammar har ei lita auke frå i fjor, som er kjempebra då det her er høge tal frå før! Fosstemmen har gått ned litt. Røssenibben var notert med 100 besøk fleire, heilt til vi fant ut at det skuldast at første sida var revet ut fra i fjor.. Tongue out Dvs det er nokså stabilt besøkstal der likevel Wink Nesdalsfjell auka med ca 160 besøk, kjempebra! (Kan det ha noko å gjere med at det ikkje går dyr med svære horn der i år???)

Dette lovar svært godt for folkehelsa til Jøsnesbuen og andre som nyttar seg av turstiane våre Smile

Hugs at det er endring i premieringssystemet i år, no gjeld det å sanke poeng!! Vi tel poenga for deg, så det er berre å gåCool Sjå meir om poenga i turbøkene og i menyen til venstre under lag/organisasjonar og helselaget.

 

Då manglar berre bøkene på Valafjell og Norda Høgaste. Dersom nokon vil ta seg ein tur opp, gi beskjed så kan de få med boka.

Asheimstemmen (foto Svanhild Gbada)

FaceBook
Facebook