Me inviterar til nytt STADNAMNTREFF I TRIVSELSTOVA TIRSDAG 28.januar kl 19.00

Me har alt fått inn nokre kart med påteikna lokale stadnamn; m.a frå Nevik, Fosså og langs sjøen rundt Jøsneset.  Her var det mange artige namn, og svært lokalt. Desse namna har me fått lagt inn i kartbasen. For dei som fekk utdelt kart etter førre treff, og som ikkje har levert de inn att med påteikna namn: de kan gjerne levere de til ein av oss så snart som råd, slik at me får tid å legge de inn i kartet før treffet den 28.  Ta kontakt viss det er spørsmål. Ingeborg 92850297 og Svanhild 97007636

FaceBook
Facebook