Både på Jøsneset, Ombo, Randøy låg det trådlause nettet nede nokre timar torsdag denne veka. Dette skuldast med stor sannsynlegheit den store militærbåten som gjekk ute i Ombofjorden denne dagen. IT-ansvarleg i kommunen seier at dei fekk opp radarmelding når dei leita etter feilen, så det er ikkje usannsynleg at båten hadde så sterk radar at dette "lamma" datanettet for dei næraste bygdene rundt fjorden. Og problema forsvann når båten forsvannWink

FaceBook
Facebook