1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Berit har vore i Oslo Berit Torgersen Skiftun. Foto: Sven Westersjø

 

 

Eg inntok talerstolen på Landsmøtet i Oslo som nr. to i saken om Handlingsprogrammet, i ei knallrød t-skjorte med et flott bilde av et ungt og flott styret.  Holdt et godt forberedt innlegg for vel 300 lydhørte landsmøte delegater.  Innlegget skapte engasjement og mye positiv tilbakemelding fra både kjente og ukjente.  Dessverre og ikke uventa, fikk Jøsneset helselag ikke flertall for vårt forslag om å beholde ”Barn, familie og nærmiljø” som tredje satsningsområdet, men me prøvde og Jøsneset helselag og Rogaland ble satt på kartet.

Allerede ved frokostbordet lørdag fikk eg understrekket viktigheten av å beholde ”Barn, familie og nærmiljø” som eget satsningsområdet.  Da eg ble fortalt om et styre i et helselag som hørte under Øst Agder/Telemark ikke kunne komme på regionsmøtet pga ingen i styret hadde sertifikat lenger – yngste styremedlem var 84 år og eldste var 97 år.  Jøsneset helselag kommer til å holde saken ”varm” fram til neste Landsmøtet om fire år!

Landsmøtet med markeringen av NFF`s 100 års jubileum var en fantastisk flott opplevelse og veldig inspirerende.  Møtet startet i Rådhuset med Kongen som NFF beskytter, Oslos`s ordfører og Helse- og sosialministeren  som gjester, sammen med  bunad- og festkledde landsmøtedelegater.  Grilling på Fornebu arena fredag kveld og flott festmiddag lørdagskveld.  Mesteparten av tida gikk allikevel til generalforsamlingen. 

Eg er stolt og kry av styret og helselaget på Jøsneset, og for å vera helselaget sin representant, det sa eg og fra talerstolen!

 Mvh Berit

 Sjå meir om Landsmøtet på denne linken.

FaceBook
Facebook