1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower


På Jøsneset Grendahus er det eit ope treningstilbod for alle som ønskjer å trene på eigenhand. Det er nå på tide å fornye medlemskapet for 2022 - dørkoden blir bytta ila februar

Ved å betale årsavgift får du tilgang til gymsalen og treningsrommet. På treningsrommet er det tredemølle, romaskin, benkpresse, ellipsemaskin, treningssykkel, vekter, matter o.l.   DET ER NÅ PÅ TIDE Å  FORNYE MEDLEMSKAPET FOR 2022.  Koden til inngangsdøra vil bli bytta ut ila februar, så dersom du vil trene her i 2022 betaler du inn medlemsavgifta kr 400 pr år til Jøsneset Bygdaråd, konto nr 3353.22.13784  eller VIPPS nr 135092 . 

Kontakt deretter Silje Sværen 950 62 607 for kode til inngangsdør v/garderobe.   Dersom du alt har betalt for 2022, vil du få tilsendt koden når den blir skifta ut.

Årsavgifta er auka frå 300 til 400,- mellom anna grunna høge straumprisar.  Avgifta blir elles nytta til drifting av anlegget, og til vedlikehald/supplement av utstyr.  
Me minner om at varmeovnane skal stå på 10 grader når du forlet treningsrommet - og lukk og lås alle dører. 

Hugs òg å rydde fint etter deg, og tørke over berøringsflater og utstyr med desinfeksjonsmiddel som står klar til bruk.

Her er MEIR INFO OM TRENINGSTILBODET PÅ GRENDAHUSET 

FaceBook
Facebook