1 2 3 4 5 Skjermbilde fosst1 gunlanut kjerhammars rundatjs skifts sunflower

Det nærmer seg «basardagen» og me gjer som i fjor – gjennomfører digitalt! Me har fått inn mange fine gevinstar og gåvekort. Inntektene går i sin heilhet til drift og vedlikehald av Jøsneset Bedehus.
Les meir om korleis du kan sikre deg lodd!

For å kjøpe lodd kan du vippse ønska beløp til Jøsneset Bedehus sitt VIPPSnr:   612108.

Deretter må du senda ein SMS med namnet og beløpet til den som lodda skal stå på til Ellen Mari Fosså – mobil nr: 92 46 36 75.

10 kr pr lodd.

Me har eiga barnebok, så viss du ønsker lodd der så skriv det i SMS-en.

Alle vinnerane blir kontakta, og trekningslista blir lagt ut på www.josneset.no


Me kjem også til å gå rundt i bygda med loddbøker før basardagen. Frist for å kjøpa lodd er satt til kl 12:00 laurdag 14. august.


Ei sosial samling har me valgt å utsetja til seinare, for me finn det vanskeleg å samla mange når me må overhalda 1 meter avstand!


Helsing Bedehusstyret

 

FaceBook
Facebook