1 2 3 4 5 6 8 fosst1 kjerhammars rundatjs skifts

Her er forslag fra fylkeskommunen om nytt hurtigbåttilbud.
Det er tre ulike alternativ. Det første alternativet tar vekk alle hurtigbåtanløp i Hjelmeland, alternativ to har nokre anløp og det tredje har ein god del anløp. 
Bygdarådet kjem til å sende inn ei uttale. Ta kontakt med dei dersom du har synspunkt du ønsker å formidle.
Frist for uttale er 30.04.

Det er heile 8 dokument. 

Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Dokument 5
Dokument 6
Dokument 7
Dokument 8 

FaceBook
Facebook