Takk til alle frivillige som var med å rydda i strendene våre tidelgare i haust.  På få timar for den enkelte blei det brakt inn masse skrot og søppel som både RYMI og Ryfyke Friluftsråd sidan tok hand om.  Og ikkje minst: den frivillige innsatsen brakte inn kr 10 120,- til Bygdarådet sin konto.  Pengane skal nyttast til trivselsfremjande tiltak for bygda - kanskje meir blomster ? Eller andre gode forslag? Pengane blei utbetalt frå Hjelmeland kommune sitt havbruksfond !

FaceBook
Facebook