Anten er Jøsnesbuen lite ivrige på tipping via Norsk Tipping, eller så har de ikkje oppdaga den unike moglegheita ein nå kan støtte frivillige lag på - utan å sjølv tape noko!

Både Jøsneset Helselag og Jøsneset Ungdomslag er registrert som GRASROTMOTTAKARAR.

Men hittil har me ikkje mottatt dei svimlande summar:

- Jøsneset Helselag, 1 registert givar , har hittil mottatt kr 80,-
- Jøsneset Ungdomslag, 2 registrerte givarar, har hittil mottatt kr 150,-

(Til samanlikning har Hjelmeland Idrettslag 43 giverar, og har hittil mottatt kr 2 960,-   Fantastisk ! )

GRASROTANDELEN er altså 5 % av tippesummen som ein kan velje å gi til eit frivillig lag som står registrert. Me er altså begge registrert ! 
Det er veldig enkelt å bli givar: SJÅ BERRE HER !

Du kan registrere deg som givar både via SMS, www.norsk-tipping.no, via mobilspill eller via din kommisjonær.
Dette går altså IKKJE på bekostning verken av din innsats eller din ev premie - det er kun ein kjempepositiv måte å støttte ditt lokale lag på !! Gå inn på www.norsk-tipping.no  - der finn du massevis av informasjon !!

Viser òg til skriv som Helselaget har sendt ut i postkassane.

FaceBook
Facebook