Òg ungdommar frå Jøsneset og Hjelmeland er engasjert i klimaspørsmålet! Dei meiner det er heilt på sin plass å ta båten til byen for å samle seg saman med andre unge frå regionen for å gje klare beskjedar til vaksne politikarar.  Nå er det på tide å vakne opp ! Desse 4 ungdommane var tydelege på at me må endre på vår måte å leve på, og at det faktisk må starte med oss sjølve. Men dei har òg klare beskjedar til styrande politikarar om at dei må lytte til framtidas generasjon og faktisk begynne å GJERE noko ift å nå klimamåla.  Ja, det var sågar gryande statsviterar blant gjengen her, som vil ta grep sjølv om ikkje dagens vaksne klarer sakene. Og dei kunne òg røpe at det òg var eit dugande statsministeremne rundt bordet.......men me røper ikkje kven....me får vente å sjåwink  Når gjengen kom til byen, møtte de ein heil hærskare av engasjerte ungdommar. Les meir i Aftenbladet:

Foto: Stavanger Aftenblad

FaceBook
Facebook