11.november blei det årlege Bygderådsmøtet avhalde i Kommunestyresalen på Hjelmeland. Her blir altså alle Bygderåda i alle grender invitert til eit felles møte med kommuneleiinga. Formålet er gjensidig informasjon: Kommunen fortel litt om aktuelle saker, medan dei enkelte bygdaråda får informere om sine aktivitetar gjennom året samt ta opp saker dei meiner er viktige for sine grender. HER er notat frå møtet.
FaceBook
Facebook