1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts

Jøsneset Ungdomslag sitt tilbod om 250 000,- til kommunen for å få realisert scene til gymsalen, blir kanskje helst velkommen i kommunen likevel. På Bygdaposten si nettside kan me lese at ordføraren uttalar at Senterpartiet går inn for scenebygget:

" Ordførar Bjørn Laugaland vil ikkje seia så mykje om Sp sitt budsjettframlegg, men seier at han reknar med at det vert lagt fram eit forslag om innføring av eigedomsskatt i 2008.

-Ei anna endring me kjem til å leggja inn i vårt forslag, er grønt lys til planane om scenetilbygg på Jøsneset skule, seier Laugaland. "


Dette lovar godt, men det er framleis ikkje avgjort og det er framleis knytt spaning til kva dei andre partia i formannskapet og kommunestyret går inn for. Formannskapet utsette budsjettsaka i sist veke, og vil nå bli behandla tirsdag 27 nov. Følg med !

FaceBook
Facebook