1 2 3 4 5 6 8 kjerhammars rundatjs skifts


Viser til tidlegare innlegg her på nettsida, der det blei etterlyst medlemmer til komiteen. Etterlysninga fekk god respons og det har meldt seg meir enn nok kandidatar (muligens at nokon "blir spart" til neste år til og med wink). Den nyoppnevnte komiteen har hatt sitt første møte og alt er i rute.  Ja, ryktene går òg om at hesten "har meldt seg" til frontløpar i toget smile . juhu : då er det tid for å øve på nasjonalsangane og pusse skoa ! 

Meir info kjem - følg med !

FaceBook
Facebook