Bygdarådet

 bygdaradet@josneset.no

Jøsneset Bygdaråd er eit upolitisk organ som jobbar for å fremje og ivareta allmenne interesser gjennom samarbeid innad i bygda, og med andre private og offentlege organ.

Jøsneset Bygdaråd er opptekne av at ting skal bli betre for Jøsneset. For eksempel pleier bygdarådet kvart år å arrangere ryddedag, St.Hans-feiring, tenning av julegran og andre tilstelningar. Bygdarådet pleier og å gi uttale om ulike saker, som hurtigbåttilbud, kommuneplan ol. 

Drifting av Jøsneset Grendahus er ei viktig oppgåve som er tillagt Bygdarådet.

Jøsneset Bygdaråd   2024

Oddvar Skiftun, leiar

Styremedlemmer:

Jostein Hjorteland, utleigeansvarleg Grendasenteret

Svanhild Hjorteland Gbada, sekretær

Joar Rosså, ansvar for tilsyn av gapahuk og Grendasenter

Silje Sværen, kasserar


Eventuelle saker du ønskjer å ta opp i Bygdarådet kan meldast inn til bygdaradet@josneset.no 

Varamedlemmer: Jon Brandal og Øyvind Oaland
Revisor: Tor Magne Skiftun

 

Referat årsmøter:

Årsmøtereferat 2008
Årsmøtereferat 2010
Årsmøtereferat 2011
Årsmøtereferat 2012
Årsmøtereferat 2013
Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2015
Årsmøtereferat 2016
Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferat 2019
Årsmøtereferat 2020
Årsmøtereferat 2021
Årsmøtereferat 2022
Årsmøtereferat 2023
Årsmøtereferat 2024

 

Årsmeldingar:

Årsmelding 2007
Årsmelding 2008
Årsmelding 2009
Årsmelding 2010
Årsmelding 2011
Årsmelding 2012
Årsmelding 2013
Årsmelding 2014
Årsmelding 2015
Årsmelding 2016
Årsmelding 2017
Årsmelding 2018
Årsmelding 2019
Årsmelding 2020
Årsmelding 2021
Årsmelding 2022
Årsmelding 2023

 

Reglement for Jøsneset Bygdaråd

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No Comments

Add your comment