Bedehusbasar 1.april

Jøsneset bedehus, onsdag 1. april kl. 19.00
Andakt ved sokneprest Sigrun Hagen Arnesen
Matsal i kjellaren –  Kakeutlodning  –  Vanleg utlodning
Vi treng som vanleg gevinstar til basaren. Alt blir teke imot med takk.

Vel møtt til alle! –  Bedehusstyret