Me minner om BEDEHUSBASAR i kveld

Tradisjonen tru blir det BEDEHUSBASAR på Jøsneset bedehus onsdag 27. mars kl 19.00. Andakt ved prost Sigrid Sigmundstad.
Matsal i kjellaren. Kakeutlodning og vanleg utlodning.
Komiteen tek imot gåver til basaren med takk.
Vel møtt til alle frå Bedehusstyret.


Oppdater deg på Jøsneset

Bli abonnent, og få oppdateringar frå Jøsneset tilsendt på e-post.