I løpet av helga 25-27.9 vil vi i helselaget komme rundt for å samle inn penger til årets demensaksjon. Det innsamla beløpet vil uavkorta gå til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Bidrag til Demensaksjonen er en støtte både til de som har demens og deres pårørende. I år er det tiende gang Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer bøsseaksjon til inntekt for demenssaken. Aksjonen arrangeres samtidig med den internasjonale Alzheimerdagen, 21. september.

Midlene fra Demensaksjonen går til forskning, informasjon og en rekke lokale tiltak for personer med demens og deres pårørende. 

Sjå meir informasjon på Nasjonalforeningens nettside www.nasjonalforeningen.no

Helselaget

Facebook