Det blir nå "sommarferie" for volleyball-treninga.
Ein liten gjeng har trena relativt jamnt utover vinteren og våren, men nå er kveldane så lyse og fine at me avsluttar treninga for sesongen.

I april blei det avvikla ein veldig kjekk volleyballkveld saman med lag frå Ombo og Randøy. Jøsneset mot Ombo i volleyballturneringaSjølv om kampane var relativt jamne, så er det synd og seie at Jøsneset tapte dei fleste kampane. Tongue out Men sosialt og moro var det likevel.

Jøsneskalvane får bruke sommaren til å samle energi, og reknar med å starte opp att trimmen til hausten igjen.

Facebook