Den årlege, populære JØSNESPOSTEN er nå ferdigtrykka og i salg. Bygdeavisa er laga av storskuleelevane !! Her finn du smånytt (og stornyttWink), intervju med bygdefolk, vitsar, foto, elevoversiktar, krim og og artiklar om ting som har skjedd i det siste. Storskul- elevane frå Jøsenfjorden har òg vore med å laga avisa, og difor får du òg stoff frå nabobygda vår.

Elevane på skulen går rundt i bygda og sel avisa. Elles blir den å finne på MIXn på Nesvik !

FaceBook
Facebook