kusymre          kusymre

 

Nå for tida er det flott å gå tur i skog og mark. Er ein heldig kjem ein over gule bakkar med kusymra som blømar. Symre henger samen med somaren, og er gitt til merkeplanter som viste at nå var somaren kommet så og så langt. Når kusymra blomstra, kunne kyrne sendes på beite. Kusymra er ein utprega kystplante som egentlig bare er vanlig på det ytre Vestland og stedvis i Trøndelag. Kusymre er rekna for ei av Vestlandets vakraste plante. Kusynre er ei skogsplante som skal ha laus og fin jord. Den trives best kor det er kalkrike bergarter i området.

FaceBook
Facebook