Helselaga i kommunen har delt på å organisere helsebading i svømmehallen på Hjelmeland i ei årrekkje. I år er det Fister sanitetsforening sin tur. Dei har no fått til at helsebadinga skal vere kvar måndag frå oktober til mai. Prisen er kr. 20 for vaksne og kr 10 for barn. Fyrste gong blir 13 oktober. Det er fyrst bading for barn under skulealder kl. 18-19.00 (Dørene vert låst opp ca kl. 17.50). Deretter er det bading for vaksne kl. 19-20.00.

 

Facebook