På den internasjonale altzheimerdagen 21.september hadde Nasjonalforeningen for folkehelsen - Jøsneset helselag innsamlingsaksjon for demenssaken.   Det var bøsseberarar ute både ved banke/butikken på Hjelmeland, og frå dør til dør her på Jøsneset. Det blei samla inn totalt 11 300,- som er overført til Demensaksjonen.  Tusen takk til alle som bidrog.  Pengane blir brukt til demensforskning og aktivitetar !

FaceBook
Facebook