Røde Kors Hjelmeland arrangerer badevaktkurs i Hjelmeland symjebasseng på Ungdomskulen torsdag 19.oktober kl 18.45. Det trengs godkjente badevakter til helsebading og familiebadinga som nå startar opp. Kurset varer 1,5 time og varer berre ein gong, Då er ein godkjent som badevakt fram til neste haust.

Det er mangel på badevakter, så det er veldig fint viss frivillige melder seg til dette. Vanlegvis går vaktordninga på omgang; 2 vakter pr gong, og det blir laga ei fordeling slik at det kan bli 4-5 gonger i året ein må stille som vakt, dersom ein får tak i nok vakter som før.


Familiebading: kvar mandag 17.30 - 19.30 (barn under skulealder saman med vaksne)
Helsebading: kvar mandag 18.30-19.30

Har du spørsmål : kontaktinfo Cesilie i Jøsneset Helselag 991 01 365
Ellers er det bare å møte opp på kurset på Hjelmeland utan påmelding.

FaceBook
Facebook