Strandbuen har i si papirutgåve den 10.08.11 lista opp folketalsutviklinga i Forsand, Strand og

Hjelmeland dei siste ti åra. For Jøsneset sin del har det gått litt ned i løpet av 10 år.

Det var ein topp på heile 170 innbyggjarar i 2006, men er no nede i 146.

Tala slik dei sto i Strandbuen for Jøsneset sin del, såg slik ut:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Endring Endring i %
Jøsneset 151 152 156 153 165 170 162 159 151 140 146 -5 -3,31

Tala er henta frå Statistisk sentralbyrå, skriv Strandbuen.

Kva skal vi seie, er målet å være 200 innbyggjarar om 10 år??

Vi håper på at fleire vil flytte til den flotte bygda vår iallefallLaughing

FaceBook
Facebook