Ungdomslaget sende sist veke ut eit infoskriv i alle postkassar på Jøsneset; som m.a. omhandlar finansiering av scenen og sceneutstyret, og kva me ser for oss at me treng for å få scenen klar til bruk.

Infoskrivet finn du her.

Som det går fram av infoskrivet ønskjer Jøsneset Ungdomslag  å bidra med meir midler til dette tiltaket. Dette blir tema på årsmøtet 13.02. Me vil òg søkje tilskot til prosjektet. Arbeidsgrupppa for sceneutstyr er alt i sving med å innhente pristilbod mm.

Dersom DU har lyst og ønskje om å bidra til dette prosjektet:
så kan du t.d. bli "med-eigar" i sceneteppet Smile

Eventuell penge-gåve i form av valfri sum kan i såfall overførast til :

Ungdomslaget sin konto nr. 3353 22 24646

merk fakturaen "scene-teppe", så går bidraget til dette øyremerka tiltaket.

Takk.Laughing

 

 

FaceBook
Facebook