Oppstart helsebading mandag 15.oktober, kvar mandag fram til og med 03.desember.

Oppvarma basseng. Vi er kjempeheldige som har denne muligheten i kommunen vår!

Kl 17:30-18:30 Småbarn m/foreldre (OBS Hjelmeland helselag har eiga badegruppe tysdagar for 1-4.klasse)

kl 18:30-19:30 Vaksne

Kr 30 for vaksne og kr 20 for barn.

Vel møtt

FaceBook
Facebook