Måndag 02. mai kl 13.00 til ca 14.30 vert det laga til hjertemarsj på Jøsneset for å markere hjerteveka til nasjonalforeningen for folkehelse. Vi vil møtast på skuleplassen og går ei hjertemarsj rundt nullen. Det blir premiering og gratis frukt/vatn til alle når dei kjem tilbake. Helselaget samarbeider med skule, barnehage og eldretreff om arrangementet, og i år håpar vi at ungane kan invitere med seg besteforeldre eller andre som kan ha høve til å gå marsjen. Det er åpent for alle! Det blir sal av hjartelodd for dei som vil støtte forskning på hjarte og karsjukdommar. Dei kostar kr 30,-.

Sjå meir informasjon på linken til nasjonalforeningen her.

Vel møtt!

Helsing helselaget

FaceBook
Facebook