Frå nyttår får me ny lokalavis !! 

Strandbuen og Bygdaposten slår seg då saman og blir då ei felles avis for kommunane Hjelmeland, Strand og Forsand.  Namnet på den nye avisa er STRANDBUEN !! Sjå her.

På nettstaden ryfylke.no  uttaler rådmannen i Hjelmeland at han ikkje tykkjer noko om det "nye" namnet.  Ifl han er namnet i strid med kommunestyrevedtaket då kommunen selde sine aksjar; Hjelmeland kravde då at avisa skulle ha eit anna namn enn Strandbuen. Så kanskje dette blir kjelde til debatt ?

I følge redaktørane er namnet det som gjekk seirande ut av namnekonkurranse blant avisene sine lesarar.

FaceBook
Facebook