Adressering på Jøsneset

Jøsneset bygdaråd har det siste året, i samarbeid med Eldfinn Austigard, arbeidd ein del med adressering på Jøsneset.

Vårt første forslag var at adressene tok utgangspunkt i dei namna som var knyta til gardsbruka, som i bygdaboka. Dette blei det orientert om på årsmøte til bygdarådet. Etter samtaler og brevveksling med bygdarådet, , har Austigard no  lagt fram eit forslag til adressering som ligg ute til høyring. Dette forslaget støtter bygdarådet.

Du kan lesa forslaget her:http://www.hjelmeland.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=41&AId=1566&back=1

 

FaceBook
Facebook