Nasjonalforeningen for folkehelsen (NFF) har sendt ut et forslag til nytt handlingsprogram for perioden 2010 til 2014. De har lagt opp til ein brei prosess, der heile organisasjonen skal få uttale seg. Dette inkluderer også medlemmer. Styret i Jøsneset helselag jobbar for tida med ein høyringsuttale, blant anna er vi ikkje enige i at temaet "barn og familiar" skal fjernast frå handlingsprogrammet. Høyringsuttalen vår kjem vi til å legge ut på nettsida når den er klar. Dersom nokon har innspel til høyringsuttalen som laget vårt skal sende, så tek vi gjerne i mot det. Send det på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. eller sei frå til ein i styret.

Forslag til ny handlingsplan finn du her. Handlingsplan med kommentarar finn du her.   

Helsing helselaget.

FaceBook
Facebook