Hjerteseksjonen i Nasjonalforeningen for folkehelsen - Oslo, har kontakta Rogaland fylkesstyre om å være ett av få fylker som får delta i et prosjekt som heter "Hjertelinjen på turne". Dette er et gratis tilbud til publikum om å få måle sin risiko for hjerte. og kar sjukdom. Dette gjøres ved kontroll av vekt, kombinert med blodprøver der bl.a kolestrolnivå og blodsukker måles. Livsstilsråd og henvisning til fastlege for videre oppfølging gis til de som trenger det. Alle som deltar blir fulgt opp att etter 6 mnd. Det er spesialsykepleiere som reiser ut. Det er ønskelig at de som skal delta møter fastende (kun vann siste 12 timer) for best resultat.

Helselaga på Jøsneset, Ombo og Hjelmeland jobber nå sammen for å kunne ta i mot "Hjertelinjen på turne" på Hjelmeland. For å nå flest mulig jobbes det nå med å få til stand på Frukt- og laksefestivalen den 5. september. Sjå sida til frukt og laks her.  

Følg med på annonsering og meir informasjon om dette.

Jøsneset helselag

 

FaceBook
Facebook