Det er ikkje dei heilt store endringane i forhold til dagens, så enda må ein rekne med "Omboturar" .
Men  "pendlaravgangen" frå Hjelmeland 15.45 er behalden; dvs innspela frå fleire av pendlarane er tekne til følgje.

Ferjrutene ser du HER og dei skal altså begynne å gjelde først frå 1.mai.

FaceBook
Facebook